Aktualno / Javna razprava

Vključite se v razpravo o novomeškem proračunu

foto: Tomaž Levičar

Župan Mestne občine Novo mesto je objavil predlog proračunov Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021. Vključite se v razpravo o novomeškem proračunu. Zakonodaja nalaga županu, da proračun javno objavi ter razpiše javno obravnavo. To pomeni, da ima vsakdo pravico podajati svoje predloge glede tega, v katere projekte (investicije, programe) naj se vložijo oziroma porabijo naša skupna občinska sredstva. Župan se mora do vseh predlogov, ki se izrazijo v javni razpravi, pisno opredeliti in šele po tem lahko o zadevi odloči občinski svet.

Kaj je proračun?

Proračun je temeljni dokument mestne občine. Z njim definiramo, na kakšen način se bo porabil oziroma investiral denar, ki ga ima Mestna občina Novo mesto. Kot tak je temeljni dokument lokalne skupnosti in priložnost za razpravo o v vseh vidikih občinske politike.

Kakšna je procedura?

Poslovnik občinskega sveta določa, da mora biti predlog proračuna v javni razpravi najmanj 14 dni po prvi obravnavi na občinskem svetu. Glede participacije vseh občank in občanov še vedno nismo prišli do ravni, ki jo prakticirajo nekatera sodobna mesta oziroma lokalne skupnosti. Participatornega proračuna Mestna občina Novo mesto nima. Široke razprave o ključnih odločitvah še vedno ni. Občinski svet ni prostor demokratične razprave, ampak nemi inštrument županove (izvršilne veje) oblasti. Odločitve se sprejemajo premalo transparentno. Politične volje, da bi v sprejem proračuna in drugih odločitev aktivno vključili vse občanke in občane, ni.

Kaj lahko storite vi? Vključite se v razpravo o novomeškem proračunu 

Na portalu predlagaj-nm.si objavljamo povezave do predloga proračunov za leti 2020 in 2021 in pozivamo vse občanke in občane, pa tudi vse nevladne organizacije, javne in zasebne zavode ter podjetja, da jih komentirajo s svojimi predlogi.

Spodaj lahko v komentarju napišete svoje predloge glede tega, kaj pogrešate v naši občini. Katera vprašanja imate za župana glede proračuna? Kateri projekti in programi si po vašem mnenju zaslužijo podporo proračuna? Kateri projekti in programi so nesmiselni in predlagate, da jih ne uvrstimo v proračun? Katera vprašanja se vam postavljajo glede pridobivanja in porabe občinskega denarja? Pripombe lahko vpišete v komentar spodaj ali pa tudi neposredno županu in sicer najpozneje do vključno 17. oktobra 2019 po elektronski pošti na kabinet@novomesto.si ali na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Uredništvo portala predlagaj-nm si se v sodelovanju s svetniško skupino Solidarnost zavezuje, da bosta vse smiselne predloge posredovala županu.  To pomeni, da se bo do njih moral opredeliti župan ter da bo te predloge skupaj z odgovori župana slišal tudi občinski svet.

Kje lahko najdem predloga proračunov za leto 2020 in 2021?

Povezavo do obe proračunov najdete na spletni strani Mestne občine Novo mesto, in sicer med gradivi za 8. sejo občinskega sveta. Povezava do gradiv je TUKAJ.

Odprlo se vam bo gradivo za 8. sejo občinskega sveta. Proračun za leto 2020 je objavljen pri točki 5, proračun za leto 2021 pa pri točki 6.

Kratka predstavitev proračuna

Na kratko (in zato nepopolno) predstavljamo proračun za leto 2020. Predvideva 50,6 milijonov evrov odhodkov in 48,2 milijona evrov prihodkov. To pomeni, da župan občinskemu svetu predlaga 2,4 milijone evra primanjkljaja. Župan bi občino zadolžil do višine 4,2 milijona evrov.

Koliko nas staneta župan in občinski svet?

In kaj vse se financira s proračunom? Dejavnost župana občino stane slabih 450.000 evrov, od tega se dobrih 100.000 evrov porabi za plače (vključeni so trije podžupani) in 90.000 evrov za odnose z javnostjo. Pod dejavnost župana sodi tudi financiranje dogodkov (tako občinskih kot drugih), vse skupaj nas stane slabih 150.000 evrov.

Delovanje občinskega sveta občinski proračun stane 236.000 evrov, delovanje nadzornega odbora pa dobrih 25.000 evrov.

Za občinsko upravo 6,5 milijona evrov

Občinska uprava za svoje delovanje načrtuje 6,5 milijona evrov. Skoraj polovica od tega gre za plače občinskih uradnikov, pol milijona za materialne stroške, 1,8 milijona gre za odplačilo dolga, dobrih 130.000 evrov pa je investicijskih odhodkov (pisarniška oprema, računalniki itd.).

Nov vrtec in razširitev šole na Otočcu

Ena glavnih postavk v proračunu so tudi vrtci. Občinski proračun bremenijo v višini slabih 6,9 milijona evrov. Od tega gre glavnina za plače, za živila, za najemnine in druge stroške, ki jih imamo s predšolsko vzgojo. 700.000 evrov pa je v letu 2020 predvidenih za nov tri oddelčni vrtec pri OŠ Otočec.

Spodaj lahko v komentarju napišete svoje predloge glede tega, kaj pogrešate v naši občini. Katera vprašanja imate za župana glede proračuna? Kateri projekti in programi si po vašem mnenju zaslužijo podporo proračuna? Kateri projekti in programi so nesmiselni in predlagate, da jih ne uvrstimo v proračun? Katera vprašanja se vam postavljajo glede pridobivanja in porabe občinskega denarja?

Za sektor izobraževanje v naši občini letno predvidevamo slabih 3,8 milijona evrov. Največja postavka (nekaj več kot 800.000 evrov) so materialni stroški osnovnih šol ter glasbene šole. 350.000 evrov gre Razvojno-izobraževalnemu centra, kar vključuje tudi precejšnje zneske, ki jih družba Protekt Dolenjska zaračunava občini na podlagi škodljive pogodbe, ki jo je sklenila še prejšnja oblast in jo obstoječi župan bolj ali manj uspešno izpodbija na sodišču. Dobrih pol milijona evrov gre za šolske prevoze otrok. Med investicijami pa velja tukaj omeniti 1,2 milijona vredno dograditev OŠ Otočec, ki bi tako pridobila novih šest učilnic (gre za isto investicijo kot v predhodnem odstavku).

Bazen v Češči vasi nas bo stal 5,75 milionov

Za področje športa župan predlaga slabih 2,6 milijona evrov. V letu 2020 naj bi se začela investicija v bazenski kompleks, ki ga je – po mnenju dela stroke in politike – občina napačno umestila na obrobje mesta, se pravi ob Velodrom Češča vas. Predlagan je 25-metrski bazen in 21 metrski ogrevalni bazen. Več kot 140.000 evrov letno stane občino tudi najem membranskega nadkritja prenovljenega velodroma. Dober milijonov evrov pa občanke in občane stane delovanja Zavoda Novo mesto.

Področje kulture bo v letu 2020 glede na predlog župana težko slabih 2,3 milijone evrov. Za delovanje Knjižnice Mirana Jarca bomo namenili dobrih 900.000 evrov. Za Dolenjski muzej slabih 200.000, za Anton Podbevšek Teater pa 390.000. Največji investicijski projekt na področju kulture je ureditev mestnega kulturnega središča na Rozmanovi ulici 21.

So mladi v naši občini zapostavljeni?

Dobrih 130.000 evrov je v proračunu namenjenih mladim, slabih 2 milijona evrov pa za socialno varstvo. Slednja vsebuje različne pomoči občankam in občanom, največja med njimi je »pomoč na domu«, kjer je predvidenih 450.000 evrov.

Največji projekt v občini ostaja vodovodni sistem

Za komunalno dejavnost gre slabih 7,8 milijona evrov. Čiščenje javnih površin nas stane dobrega pol milijona evrov, 2,1 milijona evrov bo šlo za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, 730.000 evrov je predlaganih za kanalizacijo Žabja vas, 1,4 milijona evrov bo šlo za prenovo gospodarske infrastrukture in javnih površin na Rozmanovi ulici (nadaljevanje prenove mestnega jedra), 1,65 milijona za prostorsko in komunalno ureditev romskega naselja Žabjak – Brezje.

Področje prometa je težko dobrih 1,3 milijona evrov. Eden največjih stroškov je mestni potniški promet (dobrih pol milijona evrov).

Za področje cest je predvidenih 4,2 milijona evrov. Za vzdrževanje obstoječih cest je predvidenih nekaj manj kot dva milijona evrov.  Ena večjih investicij je brv, ki bo povezala Loko in Kandijo (550.000).

Sektorju kmetijstvo bi občina namenila dobrih 230.000 evrov, razvojnim projektom in podjetništvu pa 115.000 evrov. Razvoju turizma se namenja dobrih 650.000 evrov, od tega je skoraj pol milijona evrov namenjenih ureditvi parkirišča za avtodome na območju Portovala.

Tri milijone za nakup nepremičnin

Urejanju stavbnih zemljišč je namenjenih 4,4 milijona evrov, od tega je 3 milijone  namenjenih nakupu nepremičnin. 1,15 milijona je namenjeno ureditvi poslovno industrijske cone Cikava. Stanovanjskemu gospodarstvu je namenjeno 1,16 milijona evrov, pri čemer je od tega skoraj en milijon namenjenih ureditvi stanovanj na Glavnem trgu.1,4 milijone evrov je predvidenih za področje zaščite in reševanje, pri čemer gre v glavnem za delovanje Gasilsko reševalnega centra Novo mesto. Varstvu okolja namenjamo 3,4 milijone evrov, projektom krajevnih skupnosti pa 310.000 evrov.

Vključite se v razpravo o novomeškem proračunu! To storite tako, da vpišete svoje mnenje, vprašanje, predlog ali kritiko v spodnji obrazec za komentiranje. 

GLAVNE INVESTICIJE, KI JIH PREDVIDEVATA PRORAČUNA ZA LETI 2020 in 2021

* Glavni financer je država, in sicer v vrednosti 5.020.000

** Glavni financer je država, in sicer v vrednosti 4.000.000

*** Glavi financer je država, in sicer v vrednosti 1.520.000

 

 

Imate vprašanje, predlog ali mnenje? Komentirajte spodaj!

 

Članek je bil nazadnje posodobljen

1 komentar

  1. Pingback: V živo: 9. seja občinskega sveta (z ekskluzivnim dodatkom: Prispodoba z votlino) - Predlagaj NM

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*