Odgovorjene pobude

Gradnja neskladnaz Ureditvenim načrtom

Spomlad 2018 je bil na zasebni parceli 376/1, KO 1456 – Novo mesto v območju Športno rekreacijskega parka Portoval, v bližini črpališča za vodo SŽ – Pumpnca, zgrajen enostaven lesen objekt, z večjo leseno teraso. Prostorsko področje športno-rekreacijskega parka ureja Ureditveni načrt. Ta tovrstnih gradenj v parku ne predvideva. Predvideva […]

prispeval 28. januar, 2019 0 komentarjev Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Nedovoljeno parkiranje na Župančičevem sprehajališču (od konca Foesterjeve ulice do železniškega črpališča)

Kljub oviram ljudje še vedno množično nepravilno parkirajo na območju Župančičevega sprehajališča od konca Foesterjeve ulice do železniškega črpališča. Zdi se, da gre večinoma za obiskovanje Knjižnice pod krošnjami. Glede na to, da je 100 m stran (ob Brivnici) urejeno parkirišče, bi veljalo na tem mestu poostriti nadzor, saj je […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju

Odpadki v gozdu na Cikavi

V gozdu na Cikavi (če uberemo najbližjo gozdno pot od Napoleonove vrbe) je na nekaterih delih odvrženih precej odpadkov. Na poti od vrbe do starega Mercator centra sta dva kupa smeti, žimnica, odpadno železo,… Na splošno je v tem predelu raztresenih precej plastičnih steklenic, traktorska guma itd. Kupa smeti sem […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude - v obravnavi

Odsevniki na cesti Ratež – Otočec

Pobudnik je zapisal: Po obnovi ceste (Ratež – Otočec) manjkajo še kakšni odsevniki poleg ceste, saj ponoči enostavno ne vidiš, kam gre cesta, kaj šele ob deževju.  Opomba uredništva: Gre za občinsko cesto (šifra odseka: 295221). Pobuda je bila 29. 12. 2018 posredovana Mestni občini Novo mesto. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude - v obravnavi
Stopiče: nova igrala v Stopičah

Stopiče: nova igrala v Stopičah

Nova otroška igrala na igrišču Stopiče oz. omogočen dostop do urejenega vrtčevskega igrišča v popoldanskih urah. Posredovano Mestni občini Novo mesto 21. december 2018. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 28. JANUAR 2019: Pobudo za postavitev novih otroških igral oz. posodobitev obstoječih mora dati krajevna skupnost, ki naj bi […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Zavrnjene pobude
Neurejena avtobusna postajališča

Neurejena avtobusna postajališča

Na celi trasi ceste Novo mesto, Birčna vas, Uršna sela, Laze ni enega urejenega avtobusnega postajališča. Še narbolj kritično je v vasi Laze, kjer je postajališče poleg gradbišča kmetijskega objekta, sredi vasi pa je urejen prostor, katerega se ne poslužujejo za postajališče. Ali bo moralo priti do nesreče, da se […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju
Irča vas: Most namesto brvi?

Irča vas: Most namesto brvi?

Sprostitev prometa z mostom iz Irče vasi v Cegelnico…namesto brvi. Status pobude: Posredovano Mestni občini Novo mesto, z vprašanjem,zakaj se je občina na navedeni lokaciji odločila za brv in ne za most. 21. 12. 2018.  ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR 2019: Na Mestni občini Novo mesto […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude
Reklamni pano ovira pešce

Reklamni pano ovira pešce

Reklamni pano TAM-TAM je postavljen na pločniku in tako ovira pešce. Dokaz je “nova” blatna pot okrog njega, ki je bila nekoč zelenica. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR 2019: Površina, kjer se nahaja reklamni pano ni pločnik in jo je dovolj na voljo tudi za pešce, […]

prispeval 21. december, 2018 1 komentar Pobude v reševanju, Posredovane pobude
Dolenje Karteljevo: Namesto ceste – pesek

Dolenje Karteljevo: Namesto ceste – pesek

Že več kot pol leta je cesta, ki je bila prekopana, zasuta zgolj s peskom. Kdaj bo prišlo do ureditve?  Status pobude: Vprašanje je bilo posredovano Mestni občini Novo mesto 21. 12. 2018. ODGOVOR MESNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR 2019: Navedeni prekop ceste je bil že saniran. […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Rešene pobude

Podrta drevesa ob poti na Ragovo

Zanima me, kdo je požagal stara drevesa ob poti na Ragovo, nasproti nove kmetije Krnc. STATUS POBUDE: Pobudnika prosimo, da dopolni svojo pobudo s točno lokacijo (morda fotografijo), saj zgolj iz vprašanja ne moremo ugotoviti, na koga moramo nasloviti vprašanje. Odgovor Mestne občine Novo mesto z dne 14. december 2018: […]

prispeval 20. december, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude