Aktualno

Občina naj odpravi odvzem polovice igrišča otrokom na Cesarjevi in Šegovi ulici

Na 10. seji občinskega svet sem vložil pobudo županu Mestne občine Novo mesto, naj občina odpravi odvzem igrišča na Cesarjevi ulici . Občina naj premisli o možni souporabi igrišča z Vrtcem Pedenjeped. Prav tako naj premisli o sami smotrnosti širitve vrtca na tej že sicer prometno preobremenjeni lokaciji ter pojasni številne pravne in druge pomisleke, ki so se v javnosti pojavile v času grobega posega na omenjenem otroškem igrišču. 

Skriti biser naselja

Igrišče na Cesarjevi ulici v Krajevni skupnosti Drska je ena najbolj priljubljenih točk druženje otrok v Krajevni skupnosti Drska. Odmaknjeno je od prometnih poti, daje zavetje, poleti tudi prijetno senco ter omogoča aktivno preživljanje prostega časa tako v toplejših mesecih kot tudi pozimi. Krajani ga imenujejo tudi skriti biser tega naselja.

Igrišče ima veliko odprto asfaltirano površino, kar omogoča številne dejavnosti (npr. učenje vožnje s kolesom poleti ter celo teka na smučeh pozimi). Ima simpatične kotičke pod drevesi, v senci, otroci niso ukalupljeni v vnaprej postavljena igrala, ampak se lahko igrajo ter družijo tudi na boj svoboden in ustvarjalen način. Gre za igrišče, ki ga imajo otroci najraje. Pred leti je sicer prišlo do tega, da so bili zaradi zahteve ene osebe, šlo naj bi za uslužbenko občinske uprave, odstranili koše za košarko. Ne glede na to, so otroci igrišče veselo uporabljali naprej. Kot številna igrišča v Mestni občini Novo mesto so sicer tudi na tem igrišču prisotne težave z vandalizmom in tudi z večernim zadrževanjem uporabnikov opojnih substanc. Na to je predsednico sveta Krajevne skupnosti in župana že pred časom opozoril tu stanujoči starš Marko Arnuš. Oba funkcionarja sta mu obljubila, da bo reševanje teh in drugih težav igrišča potekalo v dialogu s sosedi.

Zgrajeno s samoprispevkom?

Po nekaterih pričevanjih (g. Siniša Milojeviča, portal Dolenjskega lista) je bilo igrišče zgrajeno s prispevki krajanov in dolga leta je služilo njihovim potrebam. Igrišče ima status javnega dobrega. V zadnjih šestih letih se je uporaba igrišča še povečala, saj se je v neposredno bližino preselilo osem družin z otroki. Družine z otroki so tudi na bližnji Cesarjevi ulici, igrišče pa uporabljajo tudi številni drugi.

Gradbeni stroji vdrli v otroško idilo

Gre v vsakem primeru za eno najbolj priljubljenih igrišč v KS Drska. To idilo so preteklo nedeljo grobo prekinili gradbeni stroji, ki so – ne da bi bili krajani o tem obveščeni – na sredo košarkarske površine postavili visoko ograjo. Otroci so bili šokirani, nekateri so – tako pričajo sosedje – v joku prišli domov in spraševali starše, kaj se je zgodilo z njihovim igriščem.

Krajanke in krajani se upravičeno čutijo izdane s strani župana, Mestne občine Novo mesto ter Vrtca Pedenjped. Upravičeno so jezni in razočarani nad lokalno oblastjo, ki je arogantno in iz pozicije moči posegla v njihovo upravičeno pričakovanje, da bodo še naprej lahko nemoteno uporabljali  javne površine. Odločitev o odvzemu javnih površin je bila sprejeta na zaprtih sestankih med svetom krajevne skupnosti Drska, Vrtcem Pedenjeped ter Mestno občino Novo mesto. Svet krajevne skupnosti Drska in tudi vodstvo občine očitno nista bila sposobni prepoznati vrednosti te površine, ne vesta niti, ali in kako se to igrišče uporablja in obiskuje  ter koliko je v tem trenutku aktivno.

Moje pobude in vprašanja

Glede na navedeno predlagam naslednje:

 1. Občina naj nemudoma odpravi odločitev o odvzemu javnih površin. Celoten postopek naj vrne v začetno fazo ter na podlagi vključitve vseh deležnikov ponovno preuči celotno zadevo. Krajani menijo, da je odločitev napačna in da ja ta napaka posledica dejstva, da kot neposredni uporabniki tega igrišča oziroma starši otrok niso bili v nobeni fazi tega postopka vključeni v razpravo. V resnici se je ta odvzem zgodil popolnoma mimo njihovega vedenja in se zato upravičeno čutijo ogoljufane.
 2. Občina naj pojasni, ali sploh sme in na kakšni zakonski osnovi sme posegati v javno dobro. Tak status namreč ta javna površina ima. Javno dobro je namreč definirano kot površina, ki je pod enakimi pogoji dostopna vsem.
 3. Občina naj preuči in odgovori tudi na vprašanje o legalnosti odvzema tega igrišča glede na pričevanja g. Milojeviča. Ali je lahko igrišče odvzeto javni uporabi krajank in krajanov, glede na pričevanje, da je bilo zgrajeno s pomočjo prispevka samih krajanov.
 4. Občina naj tudi odgovori na pobudo, da naj – če ne gre drugače – javno površino souporabljajo tako vrtčevski otroci kot tudi tu stanujoči otroci. Normativi, ki veljajo za vrtce, namreč omogočajo, da se dopusti tudi manjše površine znotraj površine vrtca, v kolikor imajo vrtčevski otroci varen dostop do javnih zelenih površin – kar v našem primeru nedvomno je tako.
 5. Občina naj tudi odgovori na pomislek o sami smotrnosti širitve vrtca na tej lokaciji. Gre namreč za prometno izrazito obremenjeno lokacijo. Starši otrok, ki vozijo svoje otroke na to lokacijo že sedaj prihajajo v konflikte s sosedi, saj parkirajo na parkirnih površinah, ki pripadajo soseski. Kako bo občina reševala te konflikte? Kako bo občina preprečila, da v primeru širitve kapacitet ne bo prišlo do še večjih konfliktov in težav s parkiranjem? Je povečanje obstoječih kapacitet res optimalna rešitev? Je občina preučila kakšne druge možnosti, druge lokacije? Katere? Je to res optimalna lokacija? Ali občina ima strategijo razvoja vrtčevske infrastrukture? Zakaj te strategije nima (če je nima)? Na kakšni osnovi torej občina sprejema odločitve o odpiranju novih oddelkov oziroma enot vrtcev?
 6. Prosim tudi za pojasnilo glede zapleta pri odstranitvi košev na obstoječem (sedaj pregrajenem) igrišču. Kdo, kdaj in zakaj je sprejel to odločitev? Ali drži informacija, da je odstranitev tega koša zahtevala uslužbenka občinske uprave, ki živi v neposredni bližini? Ali ne gre pri tem za zlorabo položaja?
 7. Zanima me, kakšen je status objekta za balinanje na tem igrišču? Je objekt legalno postavljan? Kdo za objekt uporablja? Zakaj je dogovor pustil balinišče nedotaknjeno, medtem ko pa so površine, ki so jih uporabljali otroci prepolovljene? Zakaj je balinišče dobilo prednost pred ostalimi uporabniki? Ali so v odločanje o celotni zadevi uporabniki balinišča bili vključeni? Zakaj samo oni? Zakaj je del balinišča ograjen? Kdo je to ograjo postavil? Je ta ograja postavljena legalno? Zakaj samo napol?
 8. Tako predsednica sveta KS Drska kot župan Mestne občine Novo mesto sta bila s strani enega od sosedov, Marka Arnuša, obveščeni o težavah z vandalizmom. Kot pravi g. Arnuš sta na sestanku obljubila, da bosta pri reševanju navedene problematike vsekakor komunicirali z njim oziroma z uporabniki igrišča. Zakaj je bila ta obljuba prelomljena?

 

Članek je bil nazadnje posodobljen

3 komentarji

 1. Tole je lep primer delovanja naše trenutne občinske oblasti.

  Krajani nismo toliko vredni, da bi se jih o tem obvestilo.
  Še več, krajane se ne upošteva pri rešitvah, ki se tičejo njih samih.
  Vse se dela brez razmisleka in na silo, le poglejte si novo neuporabno kolesarsko stezo!
  Tole z igriščom je pa sramota brez primere!

 2. Ko smo dopustili ene ograje so potem vzniknile nove ograje tam kjer si človek ne bi mislil… Bogati z ograjami ograjujejo svoj fevd, pri tem pa rušijo pravila prava, zdrave pameti in solidarnosti. Ograje in zapori niso rešitev za boljšo prihodnost… Zaenkrat nas ograje ločujejo, a ko nas bodo združile bodo bogati sami ujeti v ograje, ki so jih sami postavili! No pasaran

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*