Pobude v reševanju

Gradnja neskladnaz Ureditvenim načrtom

Spomlad 2018 je bil na zasebni parceli 376/1, KO 1456 – Novo mesto v območju Športno rekreacijskega parka Portoval, v bližini črpališča za vodo SŽ – Pumpnca, zgrajen enostaven lesen objekt, z večjo leseno teraso. Prostorsko področje športno-rekreacijskega parka ureja Ureditveni načrt. Ta tovrstnih gradenj v parku ne predvideva. Predvideva […]

prispeval 28. januar, 2019 0 komentarjev Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Nedovoljeno parkiranje na Župančičevem sprehajališču (od konca Foesterjeve ulice do železniškega črpališča)

Kljub oviram ljudje še vedno množično nepravilno parkirajo na območju Župančičevega sprehajališča od konca Foesterjeve ulice do železniškega črpališča. Zdi se, da gre večinoma za obiskovanje Knjižnice pod krošnjami. Glede na to, da je 100 m stran (ob Brivnici) urejeno parkirišče, bi veljalo na tem mestu poostriti nadzor, saj je […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju
Neurejena avtobusna postajališča

Neurejena avtobusna postajališča

Na celi trasi ceste Novo mesto, Birčna vas, Uršna sela, Laze ni enega urejenega avtobusnega postajališča. Še narbolj kritično je v vasi Laze, kjer je postajališče poleg gradbišča kmetijskega objekta, sredi vasi pa je urejen prostor, katerega se ne poslužujejo za postajališče. Ali bo moralo priti do nesreče, da se […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju
Reklamni pano ovira pešce

Reklamni pano ovira pešce

Reklamni pano TAM-TAM je postavljen na pločniku in tako ovira pešce. Dokaz je “nova” blatna pot okrog njega, ki je bila nekoč zelenica. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR 2019: Površina, kjer se nahaja reklamni pano ni pločnik in jo je dovolj na voljo tudi za pešce, […]

prispeval 21. december, 2018 1 komentar Pobude v reševanju, Posredovane pobude

Sokolski dom naj postane mladinski center

Novo mesto je eno redkih mest v Sloveniji, ki nima svojega Mladinskega centra, ki bi spodbujal ustvarjalnost mladih in jim predstavljal prostor za druženje, razvijanje svojih idej. Mnogo je bilo govora o primernosti Sokolskega doma za te dejavnosti, sedaj je skrajni čas za dejanja.  Vprašanje: Ali in kdaj bo Novo mesto […]

prispeval 20. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju

Neobrezano grmovje ovira peš promet

Popravljam lokacijo neobrezanega grmovja (leske), ki onemogoča normalno pot po pločniku. Upokojenci hodimo tu vsak dan na jutranjo telovadbo in imamo tako mi kot otroci težave s hojo po pločniku. Nemalokrat je treba stopiti na cesto, kjer pa ob veliki gostoti prometa ni prostora še za pešce. Grmovje je potrebno […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju

Grozni visoki ležeči policaji na Šukljetovi ulici

V Šukljetovi ulici so ležeči policaji previsoki (tako visoki, da tudi pri hitrosti 30 močno odbijejo avto), lahko bi jih znižali in tako naredili vožnjo vsem bolj prijetno in zmanjšali obrabo avtomobilov, ki se vsak dan vozijo mimo. V redu je bila tudi enosmerna ureditev, mogoče bi jo lahko izboljšali […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju, Posredovane pobude

Južna zbirna cesta

Kakšen je načrt občine za razvoj območja v sklopu NM/23-OPPN-c? Kdaj bo zgrajena južna zbirna cesta ter kdaj bo omogočena gradnja na tem območju? VPRAŠANJE JE BILO 8. DECEMBRA POSREDOVANO MESTNI OBČINI NOVO MESTO. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR 2019: Na južnem delu Novega mesta, to […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Konec divjega parkiranja v okolici Bolnišnice

V okolici novomeške bolnišnice so redno parkirana vozila na pločnikih, travnih površinah in celo na cesti. Temu bi morali narediti konec, tako da bi postavili količke oz. fizične prepreke, ki bi onemogočale vožnjo oz. parkiranje na travi, pešpoteh, etc. Naj bo Novo mesto zeleno! Vprašanje za Splošno bolnišnico Novo mesto: Ali […]

prispeval 5. november, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju

Poškodovane rešetke za meteorno vodo na cesti proti Loki

Na cesti, ki vodi proti Loki, so nedaleč naprej od odcepa za Pošto Slovenije, makadamsko parkirišče in Kulturni center Janeza Trdine, povsem poškodovane oziroma uničene rešetke za meteorno vodo. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 2. novembra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. Odgovor Mestne občine Novo mesto z dne […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju