Aktualno

V ŽIVO: 10. SEJA KADROVSKE KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA (ZAČNEMO OB 19. URI)

Pilotno odpiramo novo rubriko na našem portalu, “Občinski svet v živo.” V tej rubriki bom občinski svetnik Uroš Lubej poročal iz sej občinskega svet in njegovih delovnih teles. Namen rubrike je uveljavljanje polne transparentnosti pri delu Mestne občine Novo mesto, dvig politične kulture ter vključevanje občank in občanov v procese odločanja.

18.00

Kot ponavadi zamujamo z začetkom seje. Od časov velikega Lojza Muhiča se ni veliko spremenilo.

18.01

Še vedno nič. Podžupan in šef kadrovske komisije je sicer že na svojem položaju. Malo prej se je posvetoval s šefico službe občinskega sveta Majo. Kaj storiti z novim manevrom Lojza Kobeta (GAS).

Ravo kar je vstopila podžupanja Sara. Svetnik Dolfe je že na svojem mestu, prišel je tudi g. Štefan. Vsi nekaj berejo. V bistvu nihče ne ve, da poročamo v živo.

Je to kršitev varstva osebnih podatkov.

18.03

Vstopil je svetnik Marko.

Dnevni red je pa naslednji:

d n e v n i r e d :
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
4. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
5. Predlog sklepa za mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
6. Predlog sklepa za mnenje o kandidatu za direktorja Varstveno delovnega centra Novo mesto
7. Seznanitev s predlogom za obnovo postopka in preklic sklepa o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
8. Razno

18.05

Še vedno ne začenjamo s sejo. Ponavadi predsednik čaka, da pride podžupan Kekec. Tudi tokrat podžupana ni, tako da niti ni čudno, da ne začnemo. Me prav zanima, če bi podžupan Boštjan čakal tudi svetnika Lojza, če bi takole zamujal.

18.07

Glavna zabava se obeta pri zadnji točki.

Bojan se je opravičil, pravi podžupan, svetnik Janez malce zamuja. Začenjamo.

18.09

Dnevni red. Takoj se javi Lojz. Pravi, da predlaga razširitev. Obnovi naj se postopek glede razrešitve Simone Zupančič z mesta članice sveta zavoda Dolenjski muzej. Svetnik pravi, da je pri tem postopku prišlo do številnih kršitev. Ni bilo zadostne komisije (samo 4 od 9). Prirejeno je bilo poročilo komisije. Občinski svet je odločal na osnovi prirejenega zapisnika. Lojz predlaga, da komisija to obnovi. Poleg naštetega je bilo sporno tudi to, da svetniki niso videli vsega.

18.11

Oglasil sem se in podprl Lojza. Tudi meni se odločitev o razrešitvi članice sveta ni zdela pravilna. Pojasnil sem kolegom, da smo storili napako in da je prav, da jo odpravimo.

18.14

Lojz se spet oglaša. Opozarja na “ponarejeno poročilo” kadrovske komisije.

Podžupan Grobler pravi, da ni bilo nobenega zavajanja.

18.17

Kakor koli že, sedaj bomo odločali, ali se bomo z zadevo samo seznanili ali pa bomo dejansko obnovili postopek.

18.19

Lojz in Boštjan se spet kregata.

Glasujemo. Seveda bo koalicijska večina to zavrnila. …

5 jih je bilo proti (Boštjan; Sara, Janez, Dolf, Marko). Kobe, Štefan in jaz pa smo bili za.

18.21

Sedaj smo pa pri zapisniku. Lojz predlaga, da je zvočni zapis priloga zapisnika seje.

Mimogrede, ste vedeli, da je vaš glas “osebni podatek”. Vsaj tako piše na vhodu v sejno dvorano občinskega sveta.

Janez se oglasi in pravi, da je treba varčno ravnati s časom. S tem se strinja tudi Adolf. Predlaga, da ugotovimo, da je Lojzov predlog splošna pripomba, ne pa konkretna. Po njegovem mnenju ni problem, da se doda nekaj k zapisniku.

Lojz se seveda spet oglasi…

18.26

Podžupan ga prekine in po nekaj prepiranja Lojz ne govori več. Glasuje(m)jo. 4 so bili za, eden pa proti.

Lojz, kot ponavadi zahteva, da se zapiše, da je zahteval, da je priloga seje tudi magnetogram, ker zapisnik ne odraža dejanskega stanja.

18.28

Sedaj gremo k svetu Javnega zavoda Lekarna Novo mesto. Predloga sta dva, Mira Retelj (predlagatelj ZZD), druga kandidatka pa je Vida Čadonič Špelič (predlagatelj NSi).

Podžupanja Sara meni, da je dobro, da imamo kontinuiteto. Lojz opozarja na morebiten konflikt interesov. Tokrat bom glasoval z opozicijo. Mislim, da moramo dati prednost članici občinskega svet pred direktorico občinske uprave.

5:3 za Vido.

18.35

Sedaj gremo v Brusnice. Imenovali bomo predstavnike sveta zavoda OŠ Brusnice, nato pa še izrekli mnenje glede ravnatelja.

Predlagana sta Luzar Anton (GAS) in Danilo Malnar (GAS).

Joj, če bi vedel, kakšno dretje bo sledilo, ne bi proceduralno vprašal, po kakšnem postopku bomo oblikovali predlog.

Kakor koli že, zgodil se je čudež. Tudi Lojzev predlog je dobil podporo koalicije.

18.44

Sedaj gremo k predlogu za ravnatelja OŠ Brusnice. Občina daje k imenovanju zgolj mnenje. Kandidatki sta dve: Jožica Horvat in Jasmina Hidek (obstoječa ravnateljica).

Podžupanja Sara vpraša svetnika Davida, kaj on meni… glede na to, da kandidatka prihaja iz Šolskega centra. Svetik David je navdušen nad obema in predlaga, da damo obema pozitivno mnenje. Svetnik Janez je vesel, da imamo celo dva kandidata in pozdravlja, da imamo tekmo.

18.48

Občinska uprava predlaga pozitivno mnenje obema, ampak da damo “prednost” Jasmini.

18.49

Mimogrede, malo prej me je podžupan Boštjan nekako obupano in otožno pogledal in me prosil, da neham. “Z vsem.”

Odvrnil sem “To pa ne. Transparentnost”.

Podžupanja mi je malo zatem sugerirala, naj zapišem tudi eno predsednikovo šalo. Ne, ne bom 🙂

18.51

Sedaj se oglašajo modri svetniki (Janez, David, Dolfe) in menijo, da naj občinska uprava ne daje takih sugestij (glede prednosti). Modrujemo…

18.53

Še naprej modrujemo.

18.55

Še kar modrujemo.

18.57

Jasmina je dobila prednost.

18.58

Sedaj bomo govorili o imenovanju direktorja Varstveno delovni center. Kadrovska komisija je Mitji Mežiku dala pozitivno mnenje.

Seveda, za nepoučene, to so predlogi, o katerih bo dokončno odločil občinski svet, ta četrtek.

18.59

Sedaj pa k vroči temi. Razrešitev članice sveta zavoda Dolenjski muzej. Podžupan Boštjan predlaga, da stvar zaključimo. Pritožnica se je pritožila občinski upravi, ki je predlog zavrnila. Pritožnica se na ta sklep ni pritožila.

Sedaj se oglasi Lojz. Povzema celo štorijo.

V dvorani je tudi ga. Simona Zupančič. Lojz predlaga, da ji damo besedo. Nihče nima nič proti, tako da seja gospa govori…

Pravi, da postopek ni bil korekten. Pravi, da je bil postopek razrešitev peljan strokovno nekorektno. V nobeni točki ni bila navedena utemeljitev, da je “svoje delo opravljala nestrokovno in v nasprotju zakonodajo”. Na to temo potekajo postopki pri drugih inštitucijah in v kolikor komisija ne bo naredila svojega, bo svojo pravico iskala drugje.

19.08

Dodaja, da se v nobeni točki ni sklicevala na ZUP. Pravi, da ne gre za to. Občinski svet je sprejel odločitev na podlagi poročila, ki je bilo prirejeno.

19.18

Zanimive debate, težko je vse povzeti. Stvar bo očitno doživela delno epilog na sodišču…

Spet se deremo (relacija Lojz-Boštjan). In govorimo en čez drugega.

19.28

Lojz omenja, da je nekdanji svetnik dobil “plačano, da očrni gospo Zupančič v Novem mediju”.

Glasujemo, ali je naša komisija pristojna za obravnavo pritožbe ga. Zupančič. Seveda je predlog zavrnjen.

Konec.

Članek je bil nazadnje posodobljen

1 komentar

  1. Pingback: V živo: 9. seja občinskega sveta (z dodano Platonovo Prispodobo z votlino) - Predlagaj NM

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*