Zavrnjene pobude

Stopiče: nova igrala v Stopičah

Stopiče: nova igrala v Stopičah

Nova otroška igrala na igrišču Stopiče oz. omogočen dostop do urejenega vrtčevskega igrišča v popoldanskih urah. Posredovano Mestni občini Novo mesto 21. december 2018. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 28. JANUAR 2019: Pobudo za postavitev novih otroških igral oz. posodobitev obstoječih mora dati krajevna skupnost, ki naj bi […]

prispeval 21. december, 2018 0 komentarjev Zavrnjene pobude

Pametni semaforji – križišče Topliška – Šmihelska (pri mostu)

Izjemno bi bilo če bi bili semaforji opremljeni z sistemom zaznavanja gneče in sicer včasih mi ki prihajamo iz strani UL.Slavka Gruma in nas je 50 avtov v koloni čakamo na rdeči med temo k iz vseh drugih strani poteka promet tekoče čeprav je veliko manjša gneča? Semaforji bi morali […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Zavrnjene pobude

Kolesarska steza po Ljubljanski cesti

Novo mesto. Vprašanje: Kdaj bo Šmihelski most z BTCjem povezovala urejena kolesarska steza? Status pobude: Posredovano Mestni občini Novo mesto dne 17. 10. 2018. Mestna občina je posredovala odgovor, iz katerega je razvidno, da nima realnega načrta za ureditev te kolesarske steze, zato pobudo štejemo kot zavrnjeno. ODGOVOR MESTNE OBČINE […]

Park v centru mesta?

Park v centru mesta? Obstoječe makadamsko parkirišče je neustrezna rešitev za vizuelno podobo centra Novega mesta in v navzkrižju s sodobno filozofijo “trajnostnega in zelenega razvoja”, manjšanja uporabe osebnih avtomobilov. Vprašanje: Kdaj bo na tem mestu zopet zrasel mesti park, kot ga je Novo mesto poznalo v preteklosti? Status pobude: Posredovano na […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude, Posredovane pobude, Zavrnjene pobude

Preureditev proge Bršljin – Straža v kolesarsko avtocesto in pešpot

Vprašanje: Ali bi bil interes predelati obstoječo železniško progo Bršljin-Straža v kolesarsko avtocesto in pešpot. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Pobuda je zavrnjena. ODGOVOR DRSI z dne 24.10.2018: Ta del proge je tir železniške postaje Novo Mesto do območja […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Zavrnjene pobude