Iskalnik pobud / Odgovorjene pobude - v obravnavi

Neurejen promet v križišču Žabja vas

Križišče Žabja vas: Vprašanje: Kdo bo rešil najbolj neurejen promet v Novem mestu?? Ob gneči se ves čas grobo kršijo pravila cestnega prometa…kdor ne greši pač čaka.

STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto.

STATUS POBUDE: Pobuda je bila naslovljena na Mestno občino Novo mesto. Prejeli smo zelo obširen odgovor Mestne občine Novo mesto, na podlagi katere lahko status pobude označimo kot “v reševanju”.

ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na Mestni občini Novo mesto se z vlaganji v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest po najboljših močeh trudimo izboljšati prometno infrastrukturo, ki bi dolgoročno omogočila razbremenitev preobremenjenih cestnih povezav. Slednje v zadnjem času zahteva tudi številne zapore cest in posledično zastoje ob prometnih konicah in ob migracijah delovne sile, predvsem se prometni tokovi zgostijo v širšem območju mestnega jedra. Začetek gradnje težko pričakovane novomeške obvoznice, ki bi razbremenila prometne tokove, je v letu 2019. Izgradnja tretje razvojne osi in zahodne povezovalne ceste (t.i. novomeški obroč) bo po podatkih prometnih analiz predvidoma skrajšala današnje potovalne razdalje za približno četrtino. Mestna občina pa s številnimi projekti za ustvarjanje boljših infrastrukturnih pogojev sledi tudi načelu trajnostne mobilnosti.

V želji po zmanjšanju dvajsetletnih zamud pri gradnji regionalnih povezav in posledično prometne podhranjenosti naše občine, so bili v zadnjih treh letih storjeni bistveni premiki s povečanjem investicij v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest. Pri večini projektov smo odvisni od državnih programov, vendar smo kljub temu po najboljših močeh izboljšali številne cestne odseke: po dolgih letih je stekla ureditev nevarne ceste v Velikih Brusnicah, uspešno smo zaključili dela na Straški cesti, korak po korak urejamo s cestno infrastrukturo daleč najbolj podhranjeno širše šmihelsko območje. Tam smo najprej začeli z zdravstvenim kompleksom, nadaljevali z ureditvijo ozkega grla na mostu čez Težko vodo, nadaljujemo pa z urejanjem ceste skozi naselje Šmihel. V tem mesecu bo pred rokom končan najzahtevnejši del na ozkem odseku pri šmihelski cerkvi, ostale odseke pa bo predvidoma možno prenoviti brez popolnih zapor. V načrtovanju je tudi že šmihelska obvoznica. Podpisali smo pogodbo za izvedbo rekonstrukcije cestišča in ureditev večnamenske poti do osrednjega novomeškega pokopališča v Srebrničah. Ob cestišču bo urejena večnamenska pot za pešce in kolesarje ter dve avtobusni postajališči. V prihodnosti je predvideno nadaljevanje večnamenske poti do naselja Srebrniče.

Novo mesto zaradi svoje gospodarske uspešnosti in posledičnimi obremenitvami z dnevnimi migracijami delovne sile nujno potrebuje obvoznico, predvsem pa nove mostove čez Krko. Ob zavedanju, da so največja ovira nezgrajene ali nekategorizirane državne ceste, je Mestna občina Novo mesto v okviru svojih pristojnosti zadnja leta stalno opozarjala pristojne državne institucije na slabšanje propustnosti obstoječe cestne mreže in na nujne projekte, ki jih je treba v kratkem izvesti. V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo so ključne rešitve določene, umeščene v prostor in večinoma projektno obdelane in pripravljene za izvedbo.

V letu 2019 je tako predviden začetek gradnje odseka tretje razvojne osi od avtocestnega priključka v Mačkovcu do Revoza, ki bo razbremenila križišče v Žabji vasi. Septembra smo v knjižnici odprli razstavo natečajnih rešitev za novi most v Mačkovcu, izgradnja priključka do Revoza pa je po trenutni časovnici Direkcije RS za infrastrukturo predvidena do leta 2022. Ob tem je predvidena tudi celovita prenova najbolj obremenjenega križišča v naši občini v Žabji vasi.

Po drugi strani mesta je predvidena zahodna povezovalna cesta, ki bo potekala mimo Češče vasi, Regrških Košenic in se pri Pogancih združila s krakom, ki bo potekal mimo Revoza in se nadaljeval proti Beli krajini.

Projekt je že del vladnih programov, prejšnji mesec je bila pripravljena projektna naloga, v pripravi pa je tudi že razpis za projektiranje. Zahodna obvozna cesta bo grajena v treh fazah, za prvo fazo (priključek Regrške Košenice – priključek Brezje) bo predvidoma do konca leta izdelana projektna dokumentacija, v letu 2020 pa pridobljena zemljišča in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Druga faza (priključek Brezje–priključek AC Novo mesto–zahod) in tretja faza (priključek Regrške Košenice–Poganci (HC)), bosta sledili po zaključenih predhodnih fazah. Vizualizacija na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=mTCue_oi50Y&t=121s.

Predvidena je tudi izvedba ukrepov na obstoječem omrežju, poleg rekonstrukcije križišča v Žabji vasi je predvidena rekonstrukcija krožnega križišča v Bučni vasi, novogradnja oz. prestavitev Šmihelske ceste, nujna bo tudi izvedba ukrepov na obstoječi državni cesti G-2, od priključka na avtocesto Novo mesto – vzhod, dela severne obvoznice in Andrijaničeve ceste v Ločni.

Na mestni občini si prizadevamo vzpostaviti tudi boljše infrastrukturne pogoje za oblike trajnostne mobilnosti. Razumljivo je namreč, da samo investicije v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest ne bodo mogle slediti rasti prometa, zato pospešeno razvijamo infrastukturo za uporabo trajnostne oblike mobilnosti (kolesa, javni promet, skupna raba vozil, prevozi na klice, peš). Trenutno poteka ali pa je v pripravi več deset projektov za vzpostavljanje zvezne kolesarske mreže, vzpostavljen je sistem prevoza za starejše Rudi, uspešno smo zaključili tudi razpis za širitev mreže izposoje mestnih koles, ki jo bomo nadgradili z devetimi novimi postajami in električnimi kolesi. Do konca oktobra bo občanom na voljo tudi osem novih polnilnic za električne avtomobile.

 

Vizijo prometa v naši občini smo določili s Celostno prometno strategijo Mestne občine Novo mesto, ki je na voljo na povezavi: https://www.novomesto.si/mma/-/2018010808140299/.

 

 

 

Članek je bil nazadnje posodobljen

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*