Iskalnik pobud / Posredovane pobude

Promet na ulici Ob težki vodi

Vprašanje: Mene pa verjetno še koga zanima kaj bo občina ukrenila glede prometa po ulici Ob Težki vodi. Po tej ulici se vsakodnevno vije kolona belokrajcev in podgurcev ki potujejo v smer Bršljin. Upam da imate boljšo rešitev od radarjev v neprometnem času. Verjetno je tudi sama KS Regrča vas zaspala glede tega problema. Pričakujem konkreten odgovor.

STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. Odgovor še čakamo.

Članek je bil nazadnje posodobljen

1 komentar

 1. Mateja Rožič says:

  Spoštovani, kot članica sveta KS Regrča vas, posredujem del gradiva, ki smo ga poslali na MO Novo mesto in na njega nismo dobili konkretnega odgovora /2015/ in tudi že prej. Prav tako smo v vsakem poročilu /zaključnem, vmesnem, planu / opozarjali na tranzitni promet in na splošno preobremenjenost celotnega infrastrukturnega sistema v Regrči vasi.
  Povzetek gradiva :
  -Skladno s programom krajevne skupnosti Regrča vas za leto 2015, kjer je bilo naše izhodišče predvsem reševanje oziroma zagotovitev večje varnosti naših krajanov pri udeleževanju v uličnem prometu, ki je v zadnjem času pravzaprav postav tranzitni promet za pokrivanje ene od glavnih osi novomeške navezave vpadnic vzhod zahod. Želimo, da kljub dolgoročnemu programu umeščanja zbirne ceste v prostor KS Regrča vas obstoječe cestno omrežje moderniziramo, obnavljamo, saniramo in opremimo s potrebno infrastrukturo / oprema z javno razsvetljavo, pločnikom, preplastitev cestišča, postavitev ovir za umirjanje prometa/.
  V naši KS se kljub težkim gospodarskim razmeram v zadnjem času veliko gradi in ta trend bo samo še v porastu. Za izboljšanje prometnih razmer ne moremo čakat izgradnje predvidene južne povezovalne ceste od križišča na Belokranjski cesti do križišča s Šmihelsko (Ljubensko) cesto. Potrebno je ukrepati takoj in razmišljati o faznem reševanju izboljšanja varnosti v prometa tako za vozila kot za pešce.
  Glede problematike tovornega prometa je bilo s strani naše KS predlagano, da se za razbremenitev tovornega prometa za del naselja Sv. Rok izvede gradbiščna cesta v koridorju južne povezovalne ceste oz. da se pristopi h gradnji vsaj dela južne povezovalne ceste, vsa zemljišča so v lasti MONM. Ali se je ta možnost s strani strokovnih služb MONM preučila?
  Zaradi vse problematike, ki jo sicer vsi že poznamo, nismo pa s strani MONM uspeli pridobiti nobenega uradnega odgovora, glede rešitev, da se obstoječa prometna problematika naše KS izboljša v dobro krajanov, vseh udeležencev v prometu in tudi bodočih sokrajanov, ki gradijo in bodo gradili v naši KS je izdelana analiza obremenjenosti / posredovana na MONM /, kot osnova za nadaljnje pogovore med krajani KS Regrča vas in strokovnimi službami MONM.- Bil pa je v tem mandatu pripravljen projekt z ukrepi,ki bi upočasnili promet ob Težki vodi,ki pa do sedaj ni bil realiziran. Bi tudi jaz prav rada, da pridobimo kakšno časovnico ukrepov, realizacije…., s strani MONM Mateja Rožič

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*