Iskalnik pobud / Odgovorjene pobude / Posredovane pobude / Zavrnjene pobude

Kolesarska steza po Ljubljanski cesti

Novo mesto. Vprašanje: Kdaj bo Šmihelski most z BTCjem povezovala urejena kolesarska steza?

Status pobude: Posredovano Mestni občini Novo mesto dne 17. 10. 2018. Mestna občina je posredovala odgovor, iz katerega je razvidno, da nima realnega načrta za ureditev te kolesarske steze, zato pobudo štejemo kot zavrnjeno.

ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO: Hvala za pobudo. Ureditev kolesarske steze na celotnem omenjenem odseku je zaradi ozkega cestišča (Ljubljanska cesta) težko uresničljiva. Gotovo pa bo velika pridobitev za povezavo med šmihelskim in bršljinskim območjem nova brv v Irči vasi, ki bo namenjena pešcem in kolesarjem. Na področju kolesarskih povezav smo v zadnjih štirih letih naredili kar nekaj projektov, omrežja povezav zaključujemo v smiselne enote in jih med seboj povezujemo. Trenutno npr. potekata gradnji večnamenskih poti ob Levičnikovi cesti in proti pokopališču Srebrniče.

PREJELI SMO TUDI KOMENTAR NOVOMEŠKE KOLESARSKE MREŽE:

NKM opažamo, da se v MONM veliko dogaja na kolesarski infrastrukturi in se veselimo vsakega posameznega odseka, ki prinaša varno in kvalitetno uporabo kolesa kot alternativo motoriziranem prometu. Ena od bistvenih zadev je zagotovo zveznost osnovne kolesarske mreže in povezava tega z centrom mesta. Novo mesto ima 5 vstopnih vpadnic (Seidlova, Ljubljanska, Šmihelska, Topliška in Kandijska cesta). Žal je danes nobena vpadnica ni urejena v celoti. Šmihelska, Topliška in Seidlova so  delno (Šmihelska – manjka od železniške postaje Kandija – do Regerških Košenic; Topliška od stadiona do križišča Irča vas; Sedilova – od pokoplaišča do križišča Krka + ustreznejša rešitev na lokaciji trenutno zarisanega sharrow sistema), medtem ko je Kandijska poslikana z neustreznim sharrow sistemom, Ljubljanska pa zelo slabo pokrita z ustrezno kolesarsko infrastrukturo (delno samo območju BTCja in Mercator-Bučna vas). Utopično je pričakovati, da bodo kolesarji namesto po Ljubljanski cesti ubrali pot skozi Irčo vas, kar v praksi pomeni 3,5km namesto 1,5km, kar pa za urbano kolesarjenje ni zanemarljivo.
Odgovor MONM nas žalosti v več pogledih, saj menimo, da je na tej cesti kolesarska infrastruktura izvedljiva, vendar z nekimi minimalnimi ‘parametri’ (npr. kolesarski pas na cestišču). Najverjetneje trenutna situacija tega ne dopušča in bo potrebna rekonstrukcija ceste v ta namen, vendar je glede na malo pozidavo to povsem izvedljivo. Tudi zemljišče ob ceste je v večini javno, določeni deli pa privatno (cca 25%). Zagotovo bodo nastali stroški (tu kar veliki zaradi situacije širjenja ceste v brežino), ampak zopet so na razpolago velika investicijska sredstva (priporočamo v branje članek: http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/v-sloveniji-je-potrebna-ureditev-kolesarskih-poti/469531). Poleg tega, bi MONM predlagali odkup propadlega podjetja (stavbe z naslovom Ljubljanska cesta 14 in 16), ki se nahaja ob vznožju Marofa, kjer bi lahko idealno uredili vhodno točko za novi arheološki park Marof. Je neposredno blizu glavne železniške postaje, takorekoč pod samim jedrom parka in zelo blizu centra mesta.
Najbolj pomemben podatek je v dokumentu Celostna prometna strategija, ki jo je sprejel občinski svet letos spomladi. V njej je kot ukrep 83 zapisano: Dograditev in sanacija kolesarske povezave na Ljubljanski cesti (od križišča pri Šmihelskem mostu do rondoja Situla – Bučna vas). Stroški občine: 300.000. Zahtevnost: srednja. Rok izvedbe: 2019. Poleg tega pa je bil po nam znanih podatkih, v novem OPPNja Novi trg predlagano, da se Ljubljansko cesto razširili celo za cca 60-80 metrov za dodatni vozni ‘motorizirani’ pas (tega v CPS ni!). Kako je lahko vedno dovolj prostora za promet, ki se ga želi omejiti in prekvalificirati v druge naravi bolj prijazne alternative?
Zavedamo se, da so postopki pridobitve zemljišč dolgotrajni in zahtevni, pa vendar menimo, da ima MONM dovolj številčno, močno in usposobljeno ekipo strokovnjakov, ki je strla že kar nekaj orehov in z izbiro pravega cilja bi našla sredstva in rešitve za Ljubljansko cesto v celoti in to v letu 2019, kot je to bilo sprejeto v Celostni prometni strategiji Mestne občine Novo mesto, ki je krovni dokument razvoja prometne infrastrukture v občini in zaradi katerega se lahko črpajo evropska in druga namenska sredstva.
NKM

 

 

Članek je bil nazadnje posodobljen

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*