Odgovorjene pobude / Pobude v reševanju

Južna zbirna cesta

Kakšen je načrt občine za razvoj območja v sklopu NM/23-OPPN-c? Kdaj bo zgrajena južna zbirna cesta ter kdaj bo omogočena gradnja na tem območju?

VPRAŠANJE JE BILO 8. DECEMBRA POSREDOVANO MESTNI OBČINI NOVO MESTO.

ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR 2019:

Na južnem delu Novega mesta, to je na območju med Šmihelom – Šmihelsko cesto in Regrčo vasjo do Belokranjske ceste se prepletajo tri načrtovane prometnice in sicer Zahodna obvozna cesta v okviru 3. razvojne osi, Šmihelska obvoznica in južna zbirna cesta.

Ker so vse tri prometnice povezane v skupnem vozlišču zahodno od Regrških Košenic, je njihova gradnja in dokončanje soodvisno. Projektiranje in izgradnja Zahodne obvoznice od Regrških Košenic do Mirnopeške ceste (priključek Regrške Košenice – priključek Brezje) je s podpisanim protokolom med Minitrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, in MONM predvidena v 1. fazi. V obdobju 2018-2020 poteka priprava projektne dokumentacije pridobivanje zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja, začetek gradnje pa bo skladno s 6-letnim operativnim načrtom (najkasneje do leta 2030). Temu terminskemu planu bomo skušali slediti tudi na MONM z načrtovanjem in izgradnjo južne zbirne ceste. V načrtu je, da se do 2022 pridobijo ustrezna dovoljenja, projektiranja  in zemljišča, nato je predvidena gradnja. Pričetek gradnje prve faze Šmihelske obvoznice, od Lebanove ulice do priključka na Smrečnikovo ulico, je predviden v letu 2021.

Članek je bil nazadnje posodobljen

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*