Posredovane pobude

Strupeni odsluženi železniški pragovi zastrupljajo Krko

Ob celotnem Župančičevem sprehajališču se je razpasla uporaba strupenih odsluženih železniških pragov ki so za omenjeno uporabo prepovedani. Sploh ker se nahajajo tako blizu reke, strupi se tako spirajo v našo krasotico Krko. Obvestite pristojne inšpekcijske službe, da obvestijo lastnike o škodljivosti početja in odstranijo ta strupen smrad! Prav tako so ob sprehajališču ”pomoli” ki so postavljeni na črno in na njih oznake PRIVAT! A se nihče od pristojnih nikoli ne sprehodi tam in ukrepa na lastno pobudo?

POBUDA JE BILA 7. DECEMBRA 2018 POSREDOVANA NA INPEKTORAT ZA OKOLJE IN PROSTOR, OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

ODGOVOR:

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo prejeli vašo pobudo. Dokument obravnava OE Novo mesto v zadevi št. 06181-3021/2018. 
Prosimo vas, da se v morebitni komunikaciji z nami sklicujete na številko zadeve. 

Seznanjamo vas, da je predmet inšpekcijskega postopka nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Ker gre v inšpekcijskih postopkih za varovanje javne koristi, velja načelo oficialnosti, kar pomeni, da organ začne postopek po uradni dolžnosti. Tako se pobuda vlagatelja lahko šteje le kot morebitna pobuda za uvedbo inšpekcijskega postopka; ne predstavlja pa pobuda take vloge, ki bi se v smislu določbe 2. odstavka 127. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – ZUP-UPB1 s spremembami) štela za zahtevo stranke, na podlagi katerih se postopek tudi lahko začne. Pobuda torej ne pomeni začetka inšpekcijskega postopka in je ni mogoče šteti za informacijo javnega značaja (tako tudi sodba Vrhovnega sodišča X Ips 775/2006).

Pojasnjujemo, da bo inšpektor ukrepal v skladu z zakonskimi pooblastili, vaša pobuda pa bo obravnavana glede na veljavne Kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih postopkov. Kriteriji so javno objavljeni tudi na internetni strani IRSOP: http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/pageuploads/5_O_INSPEKTORATU/Strateske_usmeritve/Kriteriji_za_dolocanje_prioritetnih_insp.nadzorov_22.1.2018.pdf.

Hkrati vas seznanjamo z določbo 1. odstavka 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru(Ur. l. RS, št. 43/07 – ZIN-UPB1 s spremembami), ki določa: »Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.«  

Lepo pozdravljeni,

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Članek je bil nazadnje posodobljen

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*