Pobude v reševanju

Pomanjkljivosti pri preplastitvi ceste na Pogancih

Cestni odsek na Pogancih (pod podjetjem Kolpasan). Na cestnem odseku Poganci tik pred podjetjem kolpasan do žage v pogancih je bila lani izvedena preplastitev ceste. Kot izgleda preplastitev ni bila izvedena pravilno, in se se na tem predelu pojavile luknje se večje in globje. Potrebna bi bila rekonstrukcija ceste. Vprašanje: […]

prispeval 17. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Luknje na Župančičevem sprehajališču pri Pumpenci

Pešpot ob Krki, na odseku za Pumpnco je v zelo slabem stanju. Prišlo je tudi do padca s kolesom in poškodbe kolesarke. Delavci Komunale so problem rešili z zasipavanjem peska v luknje, kar pa se izkaže kot slaba rešitev, saj dež in pritekajoča voda iz brežin zelo hitro spet ustvarita […]

prispeval 15. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Garaže na območju Bršljna (pri KZ Krka)

Lokacija: ulica Bršljin, za samoposrežno KZ Krka. Ureditev garaž. Obstoječe je katastrofa, najgrši del v Novem mestu. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. Odgovor še čakamo. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 14. DECEMBER 2018: Hvala za vaše opozorilo. Pristojne službe […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Moteč promet na Andrijaničevi cesti

Stanujočim v bližini ceste je postalo neznosno zaradi prometa in vdarnih jam na vozišču. Vprašanje: kaj bodo pristojni storili za rešitev problema. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Pobuda je glede odseka od “tabletke” do Ločenskega mostu v reševanju. ODGOVOR […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Luže na Ločenskem mostu

Tudi po prenovi cestišča je na Ločenskem mostu precej luž ob dežju, zaradi katerih smo pešci velikokrat mokri. Ob čedalje hujšem prometu pa bi bilo ravno pešačenje potrebno bolj spodbujati. Vprašanje: kako boste sanirali omenjeni problem? STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Direkcijo Republike Slovenije za […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Nekakovostna izvedba pločnika in kolesarske steze ob Straški cesti

Pločnik in kolesarska steza ob obnovljeni Straški cesti (dokončano 2018; odsek med ulico Bršljin in Mirnopeško cesto) sta izvedena nekakovostno, saj je površina neravna, poleg tega je na več mestih zaznati neskladje med višino pločnika in robnika. Že po prvi zimi so nastale tudi poškodbe zaradi površnega izvajanja zimske službe. […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju