Odgovorjene pobude

Resslova ulica v slabem stanju

Cesta ki je ob centru za socialno delo v Nm je v zelo slabem stanju. Ob desni strani navzgor so velike udorne jame nevarne za avte in sramota za CSD,KS kandijo -Grm in NM. Je pa zelo prometna in zaradi CSD zelo oblegana. POBUDA JE BILA POSREDOVANA MESTNI OBČINI NOVO […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Rešene pobude

Južna zbirna cesta

Kakšen je načrt občine za razvoj območja v sklopu NM/23-OPPN-c? Kdaj bo zgrajena južna zbirna cesta ter kdaj bo omogočena gradnja na tem območju? VPRAŠANJE JE BILO 8. DECEMBRA POSREDOVANO MESTNI OBČINI NOVO MESTO. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR 2019: Na južnem delu Novega mesta, to […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Konec divjega parkiranja v okolici Bolnišnice

V okolici novomeške bolnišnice so redno parkirana vozila na pločnikih, travnih površinah in celo na cesti. Temu bi morali narediti konec, tako da bi postavili količke oz. fizične prepreke, ki bi onemogočale vožnjo oz. parkiranje na travi, pešpoteh, etc. Naj bo Novo mesto zeleno! Vprašanje za Splošno bolnišnico Novo mesto: Ali […]

prispeval 5. november, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju

Poškodovane rešetke za meteorno vodo na cesti proti Loki

Na cesti, ki vodi proti Loki, so nedaleč naprej od odcepa za Pošto Slovenije, makadamsko parkirišče in Kulturni center Janeza Trdine, povsem poškodovane oziroma uničene rešetke za meteorno vodo. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 2. novembra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. Odgovor Mestne občine Novo mesto z dne […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Javna razsvetljava v Bršljinu

Pobudnik je zapisal: V Bršljinu (na območju hišnih številk Bršljin 30, 34, 36, 42A) je ponoči popolna tema, lahko bi se naredila javna razsvetljava, saj je v drugih delih Bršljina za to že poskrbljeno. S tem bi se povečala varnost v nočnem času. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 2. novembra 2018 […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Nočno osvetljevanje reklamnih panojev

Pobudnik je zapisal: Predlagal bi, da bi v nočnem času ugasnili, oziroma vsaj regulirali osvetljevanje reklamni panojev. V nočnem času imamo v Novem mestu precejšnje svetlobno onesnaženje, kar vpliva na nočni počitek meščanov, predvsem v bližini večjih trgovskih centrov in javnih ustanov (recimo v bližini sodišča, kjer stanovalci spijo kot piščeta […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju
Razširitev vozišča Smrečnikove ulice

Razširitev vozišča Smrečnikove ulice

Pobudnik je zapisal: Vozišče Smrečnikove ulice pred križiščem s Šmihelsko cesto, bi lahko razširili za cca 1,5 metra in bi tako z pravilno razdelitvijo na tri prometne pasove (pas za zavijanje levo proti gostilni Bučar, pas za zavijanje levo proti pokopališču in pas za nasprotni promet. STATUS POBUDE: Pobuda je bila […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude - v obravnavi

Manjkajoči odsek kolesarske steze na Topliški cesti

Pobudnik je zapisal: Manjkajoči odsek kolesarske steze od stadiona Portoval do križišča pri Ulici Slavka Gruma. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 2. novembra posredovana Mestni občini Novo mesto. +10

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Odtočni kanali in granitne kocke na Streliški ulici

V septembru smo obveščali pristojne na MONM o zasipanih odtočnih jaških na Streliški ulici, zaradi česar ne služijo namenu. Danes smo jim ponovno pisali o tem, ker se približuje deževno jesensko vreme. Dopisali smo še, da že nekaj časa krpamo izruvane granitne kocke, na isti lokaciji, ki so nevarne za […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Rešene pobude

Stopnice med Planetom Tuš in Julijinem sprehajališčem

Pobudnik je zapisal: Predlagam ureditev kratke pešpoti med Planetom Tuš in Julijinim sprehajališčem (blizu železniškega mostu). Tam sicer že poteka blatna pot, ki so jo spontano naredili sprehajalci, vendar bi bilo lepše in varneje, če bi bila pot urejena in predvsem dostopnejša različnim skupinam sprehajalcev. Kratka povezava bi izboljšala mobilnost […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju