Odgovorjene pobude

Neurejen promet v križišču Žabja vas

Križišče Žabja vas: Vprašanje: Kdo bo rešil najbolj neurejen promet v Novem mestu?? Ob gneči se ves čas grobo kršijo pravila cestnega prometa…kdor ne greši pač čaka. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. STATUS POBUDE: Pobuda je bila naslovljena na Mestno občino […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude - v obravnavi

Preureditev proge Bršljin – Straža v kolesarsko avtocesto in pešpot

Vprašanje: Ali bi bil interes predelati obstoječo železniško progo Bršljin-Straža v kolesarsko avtocesto in pešpot. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Pobuda je zavrnjena. ODGOVOR DRSI z dne 24.10.2018: Ta del proge je tir železniške postaje Novo Mesto do območja […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Zavrnjene pobude

Garaže na območju Bršljna (pri KZ Krka)

Lokacija: ulica Bršljin, za samoposrežno KZ Krka. Ureditev garaž. Obstoječe je katastrofa, najgrši del v Novem mestu. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. Odgovor še čakamo. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 14. DECEMBER 2018: Hvala za vaše opozorilo. Pristojne službe […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Moteč promet na Andrijaničevi cesti

Stanujočim v bližini ceste je postalo neznosno zaradi prometa in vdarnih jam na vozišču. Vprašanje: kaj bodo pristojni storili za rešitev problema. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Pobuda je glede odseka od “tabletke” do Ločenskega mostu v reševanju. ODGOVOR […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Urediti makdamsko povezavo Dolenje Kamence – Bršljin

Omenjena makedamska kolovozna pot sluzi za dostop do kmetijskih zemljišč in pa kot glavna kolesarska in peš pot za prebivalce Kamenc do Bršljina. Ker je na tej poti debelejši pesek je s kolesom le s težavo prevozna. Pobuda: Prosil bi za preučitev o ureditvi omenjenega odseka. Prosim za odgovor. STATUS […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude

Javna razsvetljava, Žlebej, Novo mesto

Stanujem v ulici Žlebej Novo mesto. Naša ulica nima javno razsvetljavo čeprav smo od centra oddaljeni 2km. Vprašanje: zanima me zakaj je to tako? Tukaj živim 14 let in sem že milijonkrat o tem razmišljala, zakaj je moja ulica v popolni temi. Kdo je zato odgovoren, sami stanovalci ali občina. […]

Luže na Ločenskem mostu

Tudi po prenovi cestišča je na Ločenskem mostu precej luž ob dežju, zaradi katerih smo pešci velikokrat mokri. Ob čedalje hujšem prometu pa bi bilo ravno pešačenje potrebno bolj spodbujati. Vprašanje: kako boste sanirali omenjeni problem? STATUS POBUDE: Pobuda je bila 12. oktobra 2018 naslovljena na Direkcijo Republike Slovenije za […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Nekakovostna izvedba pločnika in kolesarske steze ob Straški cesti

Pločnik in kolesarska steza ob obnovljeni Straški cesti (dokončano 2018; odsek med ulico Bršljin in Mirnopeško cesto) sta izvedena nekakovostno, saj je površina neravna, poleg tega je na več mestih zaznati neskladje med višino pločnika in robnika. Že po prvi zimi so nastale tudi poškodbe zaradi površnega izvajanja zimske službe. […]

prispeval 14. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju