Posredovane pobude

Gorenje Lakovnice potrebujejo igrišče

V vasi močno pogrešamo urejeno igrišče, morda tudi fitnes naprave v naravi. Opažamo namreč, da so otroci čedalje več v hišah, zato jih je potrebno motivirati za gibanje. VPRAŠANJA: ALI BO MESTNA OBČINA NOVO MESTO V VASI GORENJE LAKOVNICE ZGRADILA OTROŠKO IN ŠPORTNO IGRIŠČE? POSREDOVANO 10. DECEMBRA 2018 00

prispeval 8. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Premajhna Osnovna šola Birčna vas

Na podružnični šoli Birčna vas je vsako leto več učencev. Zato se je povečala prostorska stiska, saj so učenci stisnjeni tudi v dveh majhnih učilnicah. Podstrešje šole je delno neizkoriščeno in ponuja možnost za ureditev. Pametneje pa bi bilo na spodnjem vrtu dozidati nov objekt, ki bi vseboval telovadnico in […]

prispeval 8. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude
Kdaj bo Gorenje Kamence dobilo kanalizacijo in kdaj širokopasovni internet (tudi Daljnji vrh in Hudo?

Kdaj bo Gorenje Kamence dobilo kanalizacijo in kdaj širokopasovni internet (tudi Daljnji vrh in Hudo?

Že desetletja poslušamo, da nekoč morda pa bo kanalizacija tudi pri nas. Od glavnega voda smo oddaljeni 1km, pa še to čez njive. Plačujemo vse, kar si država in občina izmislita. Smo pač tretje-razredni državljani. Čas bi tudi že bil, da tudi k nam napeljejo optiko, ne pa da smo […]

prispeval 8. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude
Nevarnost na Lobetovi ulici

Nevarnost na Lobetovi ulici

Večkrat opažam nevarno vkjučitev v promet s strani parkirišča lokala Žabica na Lobetovi ulici 2, Novo mesto. Nevarno je zato, ker se ne vidi prometa s strani Cikave. Drvijo pa, kot da so na letališki pisti. Vsi, ki delamo tukaj in tudi stranke teh prostorov, bi bili hvaležni za cestno […]

prispeval 8. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Bršljinski potok ogroža hiše

V Bršljinu (hišne številke Bršljin 36, 42…) so hiše tik ob Bršljinskem potoku.  Ta že leta spodjeda breg. Sprašujemo se, kdaj bo cesta in posledično tudi naše hiše zgrmele v potok. Že večkrat smo se krajani obračali na vodovarstveno in na komunalo. Vendar ni bilo še nikoli nič, mi pa živimo […]

prispeval 8. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Leta so načela ulico Bršljin

Pozdravljeni, z leti uporabe je Bršljinska cesta (hišne številke 36,42 …) že zelo uničena in ni bila še niti enkrat obnovljena in bi bil že čas, da se zamenja asfalt. POBUDA JE BILA POSREDOVANA MESTNI OBČINI NOVO MESTO, 8. DECEMBRA 2018. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO Z DNE 11. JANUAR […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude - v obravnavi, Posredovane pobude

Omogočimo tudi invalidom in staršem z otroškimi vozički dostop do Šanc

Pot ob kapiteljskem obzidju Šance je ena izmed lepših zahodnih razglednih točk v Novem mestu, ki je najdlje obsijana s soncem. Dostop iz Loke je zaradi naklona izredno otežen za invalide in otroške vozičke, s strani Kapiteljske ulice pa nemogoč. Dostop bi se enostavno lahko uredil ob obzidju, kjer je […]

prispeval 7. december, 2018 3 komentarji Odgovorjene pobude - v obravnavi, Posredovane pobude

Strupeni odsluženi železniški pragovi zastrupljajo Krko

Ob celotnem Župančičevem sprehajališču se je razpasla uporaba strupenih odsluženih železniških pragov ki so za omenjeno uporabo prepovedani. Sploh ker se nahajajo tako blizu reke, strupi se tako spirajo v našo krasotico Krko. Obvestite pristojne inšpekcijske službe, da obvestijo lastnike o škodljivosti početja in odstranijo ta strupen smrad! Prav tako […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Grozni visoki ležeči policaji na Šukljetovi ulici

V Šukljetovi ulici so ležeči policaji previsoki (tako visoki, da tudi pri hitrosti 30 močno odbijejo avto), lahko bi jih znižali in tako naredili vožnjo vsem bolj prijetno in zmanjšali obrabo avtomobilov, ki se vsak dan vozijo mimo. V redu je bila tudi enosmerna ureditev, mogoče bi jo lahko izboljšali […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Pobude v reševanju, Posredovane pobude

Zaklenjeno in lukenj polno igrišče pri OŠ Mali Slatnik

Za OŠ Mali Slatnik se je ze pred letom ali več obnavljalo nogometno igrišče v izvedbo večnamenskega igrišča…Podlaga igrišča je trenutno neuporabna za kakršnokoli igranje – jame, jarki, nepokošena trava, prav tako ni golov (kateri pred obnovo so bili), tribune (če se jih lahko tako imenuje) so nedokončane in igrišče […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude