Posredovane pobude

Gornja Težka voda: Otroško in športno igrišče

Že vrsto let razmišljamo o igrišču, tako otroškem in športnem, a ni iz tega nič. V tem času se je rodilo veliko otrok, zaradi katerih bi bila izgradnja igriča še bolj primerna. VPRAŠANJE JE BILO 9. DECEMBRA POSREDOVANO NA MESTNO OBČINO NOVO MESTO. 00

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Nevarno drevo na Smrečnikovi ulici

Na travniku, levo od vhoda bloka na Smrečnikovi ulica 6, je listavec, ki je star, trohnel in zime ne bo “preživel”. Ob vsakem močnejšem vetru in dežju padajo veje na tla. Posledično je nevaren tako za ljudi kot za premoženje. Zato predlagam, da se ga čim prej, vsekakor pa pred […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Razsvetljava na pump tracku

Predlagam postavitev razsvetljave na pump tracku. Sedaj ko je noč daljša bi bila mogoča uporaba v tudi v popoldanskem in večernem času. VPRAŠANJE JE BILO 7. DECEMBRA 2018 POSREDOVANO ZAVODU NOVO MESTO 00

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

AVTOBUSNA POVEZAVA Z LJUBLJANO OB NEDELJAH

Spoštovani, dobro bi bilo, da bi vzpostavili še kakšno dodatno povezavo ob nedeljah od 13 ure naprej za Ljubljano,ko se študentje vračajo. Avtobusa, ki vozita ob šestih sta prepolna, od enajstih pa dejansko ni nobenega drugega, razen kombi ob štirih, s katerim se ne bom več peljala, ker je kot […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Walk of Fame v mestnem jedru

Morda prepozno, morda že predlagano, pa vendar. A bi kazalo ob obnovi mestnega jedra kakšen pločnik nameniti obeležjem meščanov mesta, ki so tako ali drugače propomogli k razvoju mesta. Del častnih občanov bi zagotovo lahko bil počaščen tudi na tak način, večina od njih navadnim smrtnikom tako ni poznana. POBUDA […]

prispeval 7. december, 2018 0 komentarjev Posredovane pobude

Prehod za pešce pri mostu čez Bršljinski potok

Pobudnik je zapisal: Prehod za pešce pri mostu čez Bršljinski potok je zelo nevaren. Pešec ne vidi, če gre avtomobil. Tam bi bilo obvezno potrebno postaviti oviro na cestišče za omejitev hitrosti (ležeči policaji). STATUS POBUDE: Pobuda je bila 2. novembra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. ODGOVOR MESTNE […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude
Prometna problematika skozi naselje Vrh pri Ljubnu

Prometna problematika skozi naselje Vrh pri Ljubnu

Pobudnik je zapisal: V naselju Vrh pri Ljubnu v zadnjem času opažamo povečan tranzitni promet, še zlasti težjih tovornih vozil (prevoz sipkih materialov in hlodovine). S tem se je precej poslabšala prometna varnost in poškodovala občinska cesta. Potrebno bi bilo urediti ustrezno prometno signalizacijo in saniranje cestišča. STATUS POBUDE: Pobuda je […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Presoja prometne varnosti skozi vasi Vrh pri Ljubnu in Mali Podljuben

Pobudnik je zapisal: Spoštovani krajani, glede na to da se je skozi naše vasi v zadnjih letih zelo povečal promet še posebno ob neprekinjenem prometu težkih kamionov, ki polnijo deponijo v Velikem Podljubnu in kot kaže jo bodo še kar nekaj let, bi bilo prav da se nas čim več […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Zagotovitev prometne varnosti na lokalni cesti skozi vas Mali Podljuben

Pobudnik je zapisal: Izhajajoč iz posredovane peticije s podpisi občanov-vaščanov vasi Vrha pri Ljubnu, Malega Podljubna in Gorenjega Mraševa Mestni občini Novo mesto iz februarja 2017 v zadevi poslabšanja prometne varnosti na lokalni cesti Potok-Petane, nastale zaradi povečanega prometa težkih kamionov na odseku ceste skozi vas Mali Podljuben vam v […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Razširitev in obnova ceste do Košenic / K Roku

Pobudnik je zapisal: Kdaj lahko pričakujemo obnovo in razširitev obstoječe ceste, ki vodi do Košenic oziroma K roku? Naselje se povečuje in cesta je že sedaj v zelo slabem stanju. Da o širini ceste ne govorimo. STATUS POBUDE: Pobuda je bila 2. novembra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude