Posredovane pobude

Enosmerni promet na Ulici ob Težki vodi

Za začetek predlagam, da se celotna Ulica Ob Težki vodi uredi kot enosmerna ulica v smeri Gotne vasi proti Šmihelu. Kasneje, ko se bo zgradila južna zbirna cesta se lahko cesta za lokalni promet zopet uredi kot oboje smerna. Vprašanje za Mestno občino Novo mesto: Ali je rešitev, predlagana v […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Križišče Šmihelska cesta – Ulica Mirana Jarca: Postavitev ogledala

Pobudnik je zapisal: Na križišču med Šmihelsko cesto in južnim delom Ulice Mirana Jarca je izvoz na Šmihelsko cesto zelo nevaren, saj manjka ogledalo, ki bi voznikom iz smeri Ulice Mirana Jarca omogočalo varno vključitev na Šmihelsko cesto (podobna rešitev je pri sosednji Lebanovi ulici). Vprašanje Mestni občini Novo mesto: […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Privabiti trgovine v mestno jedro

Pobudnik je zapisal: Trgovine, ki v mestno jedro pripeljejo mladino. Tudi v manjših mestih po svetu so mestna središča, ki so za promet zaprta, polna trgovin, ki v središče pritegnejo obiskovalce vseh starosti. Novo mesto je malo mesto, kjer kritične mase, ki bi kupovala le proizvode lokalnih proizvajalcev ni dovolj […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Pri izlivu Težke vode: Divje parkirišče

Pri izlivu težke vode je parkirišče neurejeno in polno smeti, zato ga je potrebno urediti in označiti pakrirna mesta, saj je v bližini tudi veliko t.i. divjega parkiranja. Odgovor: Po informacijah uredništva portala Mestna občina Novo mesto pripravlja projekt ureditve parkirišča ob izlivu Težke vode (trenutno makadamsko parkirišče). Reševanje pobude […]

Kolesarska steza po Ljubljanski cesti

Novo mesto. Vprašanje: Kdaj bo Šmihelski most z BTCjem povezovala urejena kolesarska steza? Status pobude: Posredovano Mestni občini Novo mesto dne 17. 10. 2018. Mestna občina je posredovala odgovor, iz katerega je razvidno, da nima realnega načrta za ureditev te kolesarske steze, zato pobudo štejemo kot zavrnjeno. ODGOVOR MESTNE OBČINE […]

Park v centru mesta?

Park v centru mesta? Obstoječe makadamsko parkirišče je neustrezna rešitev za vizuelno podobo centra Novega mesta in v navzkrižju s sodobno filozofijo “trajnostnega in zelenega razvoja”, manjšanja uporabe osebnih avtomobilov. Vprašanje: Kdaj bo na tem mestu zopet zrasel mesti park, kot ga je Novo mesto poznalo v preteklosti? Status pobude: Posredovano na […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Odgovorjene pobude, Posredovane pobude, Zavrnjene pobude

Ždinja vas: Predlog za popravilo ceste in postavitev igral

Cesta v Ždinji vasi do Trške gore je obupna. Predlog za popravilo ceste. Imamo veliko otrok, igrala bi bili priporočljiva. STATUS: Predlog je bil posredovan Mestni občini Novo mesto, ki nam je že posredovala odgovor. Občina je predlagateljem predlagala, da se glede drugega dela pobude obrnejo na svet KS Otočec, […]

prispeval 23. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Posredovane pobude

Vodovod Stari Ljuben

​Katerega leta bo zgrajen vodovod po ​S​tarem ​L​jubnu​? Kar nekaj prebivalcev tega kraja namreč živi na trasi, kjer ni vodovoda in jim morajo vodo dostavljati v zbiralnik in cisterne.    00

prispeval 23. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Prehrupni pihalniki ob 6. uri zjutraj

Novo mesto, center mesta. Vprašanje: Zakaj je potrebno skoraj vsako jutro po centru mesta že ob 6h pihati odpadlo listje s hrupnimi dvotaktnimi pihalniki? Obstajajo tudi električni, kajne? STATUS POBUDE: Pobuda je bila 15. oktobra 2018 naslovljena na Komunalo Novo mesto. Odgovor še čakamo. 00

prispeval 15. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Posredovane pobude

Promet na ulici Ob težki vodi

Vprašanje: Mene pa verjetno še koga zanima kaj bo občina ukrenila glede prometa po ulici Ob Težki vodi. Po tej ulici se vsakodnevno vije kolona belokrajcev in podgurcev ki potujejo v smer Bršljin. Upam da imate boljšo rešitev od radarjev v neprometnem času. Verjetno je tudi sama KS Regrča vas […]

prispeval 14. oktober, 2018 1 komentar Iskalnik pobud, Posredovane pobude