Odgovorjene pobude

Živa meja: Kandijska cesta – križišče Žabja vas

Pobudnik je zapisal: Že leta opozarjamo na živo mejo, ki se nenehno razrašča na pločnik ob Kandijski cesti. Na že tako ozkem delu tako prometne ceste, kjer vsakodnevno hodi v šolo veliko otrok in občanov Žabje vasi ter delavcev v tovarno Revoz. Že večkrat smo to sporočili na MONM in […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Ureditev ceste Dolenje Kamence – Gorenje Kamence

Pobudnik je zapisal: Krajani vasi Gorenje Kamence in Daljni vrh smo razočarani nad vzdrževanjem naše povezovalne ceste od naših vasi do Dolenjih Kamenc. Kljub večkratnim prošnjam in opozorili izvajalec vzdrževanja v zadnjih dveh letih ni opravil nobenih vzdrževalnih del. Glede na to, da smo cesto zgradili sami in z lastnimi […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Rešene pobude

Pešpot Ločna – središče mesta

Pobudnik je zapisal: Slišati je, da je predvidena pot oziroma brv čez reko Krko iz Ločne v Ragov log. Želim, da se pospešijo aktivnosti v zvezi z zadevo. Pešpot iz Ločne (komentar uredništva: verjetno Seidlova cesta) je zelo neprijetna in nevarna (predvsem za otroke). Dobrodošla bi bila vsaj kakšna ograja […]

Parkiranje ob govorilnih urah pri OŠ Grm

Pobudnik je zapisal: Parkirišč ob OŠ Grm je malo, a popoln kaos nastane, ko so na šoli govorilne ure/dogodki popoldne itd. Starši parkirajo po pločnikih in s tem silijo sprehajalce, med drugim tudi starše z majhnimi otroki, mamice z vozički ter starejše občane, da hodijo po cesti, kjer so nehote […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Zunanje fitnes naprave pri OŠ Bršljin

Pobudnik je zapisal: Predlagam postavitev zunanjih fitnes naprav pri OŠ Bršljin, ker je veliko število ljudi, ki se tam ukvarja z rekreacijo. To bi pripomoglo k boljšemu splošnemu počutju (predvsem starejših) občanov. STATUS: Pobuda je bila 2. novembra 2018 naslovljena na Mestno občino Novo mesto. ODGOVOR MESTNE OBČINE NOVO MESTO […]

prispeval 2. november, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Rešene pobude

Drska: Vrnitev poslovalnice in bankomata

Banka NLB je pred leti ukinila poslovalnico na Drski, letos pa je umaknila se bankomat. Glede na to, da banka zaracunava visoke stroske transakcij na drugih bankomatih menim, da gre za namerno povzrocanje stroskov svojim komitentom, saj pokriva tako Drsko, Segovo ulico ter ulico Slavka Gruma. Vprašanje za NLB: zakaj je […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude, Pobude v reševanju

Hrup ob Otoški cesti pri Qlandiji

Pobudnik je zapisal: Zasaditev drevoreda ob glavni cesti, ki bi zmanjsal obremenjenost naselja s hrupom z avtoceste in QLandije. Ali postavitev dodatnih protihrupnih ograd ob avtocestnem nadvozu. Komentar uredništva: Gre za Otoško cesto (državna cesta, šifra odseka: 1512) pri Qlandiji. Na opisani lokaciji je ponekod že zasajen drevored, vendar je […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude - v obravnavi

Je Ločenski most varen za promet?  

Pobudnik je zapisal: Ločenski most – vibriranje, nihanje mostu – statika. Zanima me kdaj je bil ločenski most nazadnje saniran in statično pregledan. Namreč ob jutranjih konicah, ko stojiš v koloni na mostu in se nasproti pripelje tovorno vozilo most zelo močno zavibrira. Bojim se da bo enkrat vozišče popustilo, […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Odgovorjene pobude

Nevaren semafor v Malem Slatniku

Na omenjeni lokaciji se nahaja semaforiziran prehod za peščce, ki je zaradi svoje lokacije nevaren. Semafor se aktivira s pritiskom na tipko, ker pa je prehod na ravnem delu ceste, kjer je sicer omejitev 50km/h, vozila prepogosto ne ustavijo pred rdečo lučjo. Domačini zato semaforja ne uporabljamo. Uporabljajo pa ga […]

prispeval 27. oktober, 2018 0 komentarjev Iskalnik pobud, Pobude v reševanju

Popravilo kanalete in jaška za odvajanje meteornih voda in javna razsvetljava v Smolenji vasi

Zaradi pogrezanja kanalete za odvajanje meteornih voda, prihaja do poškodb platišč – pnevmatik na vozilih in zvinov pri pešcih, potrebno je temeljito popravilo. Še vedno ni javne razsvetljave, čeprav smo za ta namen leta plačevali “samoprispevek”, Pojasnilo uredništva: Gre za občinsko cesto, šifra odseka 295211. Če je marker pravilno postavljen, […]